MNE AB

Entreprenadföretag
med fokus på järnväg och anläggning

Kontakta oss för mer information om vår verksamhet.

MNE AB är ett entreprenadföretag med inriktning på järnvägsunderhåll, spårarbeten och anläggningsarbeten som bland annat markarbete och anläggning av vägar, cykelbanor samt parkeringsplatser.

Välkommen att kontakta oss!

Marcus Naessèn Entreprenad AB
Bränn-Ekeby Sörby
611 92 NYKÖPING

Marcus Naessèn
0704-24 03 01
E-post: marcus.naessen@mneab.se

Malin Carlsson
Administratör
0155-22 43 17
070-244 11 60
E-post: malin.carlsson@mneab.se

Marcus Naessèn
Skyddsombud
0704-24 03 01
E-post: marcus.naessen@mneab.se